Това са всички предмети, които застрашават полета или имущество на борда на въздухоплавателното средство.

Предмети, пренасянето на които е забранено от приложимите закони или други нормативни актове, в страната на заминаване, в страната, над която се прелита, или в страната, в която се пристига.

Вещи, които авиопревозвачът е определил като неподходящи за превоз, защото са опасни или поради тяхното тегло, размер, форма или вид, или поради тяхната чупливост, или са бързо развалящи се. При поискване от авиокомпанията, собственникът е задължен да предостави подробна информация за вещите, които иска да превози.

Превозът като багаж на огнестрелни оръжия и муниции е забранен, с изключение на такива за ловни и спортни цели. Огнестрелни оръжия и муниции за ловни и спортни цели могат да бъдат приети като регистриран багаж при спазване на правилата на въздушния превозвач, съобразно които огнестрелното оръжие трябва да бъде изпразнено, на предпазител, както и да бъде опаковано по подходящ начин.

По преценка на авиолинията, старинни огнестрелни оръжия, саби, ножове и други подобни предмети могат да бъдат приети като регистриран багаж, но не и да бъдат превозвани в салона на самолета.

Освен в случаите когато багажът е регистриран по обявена стойност, пътникът не следва да поставя в регистрирания багаж пари, бижута, компютри (персонални или преносими), камери, часовници, ключове, очила, ценни книжа, служебни документи, паспорти и други документи за самоличност, скъпо струващи инструменти, музикални инструменти, лекарски принадлежности, чупливи артикули, нетрайни продукти, специализирано оборудване и други.

В случай, че в багажа на пътника се намират някои от изброените по-горе вещи, въздушният превозвач не носи отговорност за тяхното изгубване или повреждане.

Написано от: Онлайн Туристическа Агенция АВИОТРАВЕЛ
Категория: Пътуване със самолет