Предмети и вещи, които не се приемат за превоз като багаж от авиокомпаниите

Забранени предмети за превоз като багаж

Това са всички предмети, които застрашават полета или имущество на борда на въздухоплавателното средство.

Предмети, пренасянето на които е забранено от приложимите закони или други нормативни актове, в страната на заминаване, в страната, над която се прелита, или в страната, в която се пристига.

Вещи, които авиопревозвачът е определил като неподходящи за превоз, защото са опасни или поради тяхното тегло, размер, форма или вид, или поради тяхната чупливост, или са бързо развалящи се. При поискване от авиокомпанията, собственникът е задължен да предостави подробна информация за вещите, които иска да превози.

Превозът като багаж на огнестрелни оръжия и муниции е забранен, с изключение на такива за ловни и спортни цели. Огнестрелни оръжия и муниции за ловни и спортни цели могат да бъдат приети като регистриран багаж при спазване на правилата на въздушния превозвач, съобразно които огнестрелното оръжие трябва да бъде изпразнено, на предпазител, както и да бъде опаковано по подходящ начин.

По преценка на авиолинията, старинни огнестрелни оръжия, саби, ножове и други подобни предмети могат да бъдат приети като регистриран багаж, но не и да бъдат превозвани в салона на самолета.

Освен в случаите когато багажът е регистриран по обявена стойност, пътникът не следва да поставя в регистрирания багаж пари, бижута, компютри (персонални или преносими), камери, часовници, ключове, очила, ценни книжа, служебни документи, паспорти и други документи за самоличност, скъпо струващи инструменти, музикални инструменти, лекарски принадлежности, чупливи артикули, нетрайни продукти, специализирано оборудване и други.

В случай, че в багажа на пътника се намират някои от изброените по-горе вещи, въздушният превозвач не носи отговорност за тяхното изгубване или повреждане.