Отказване на превоз на пътник със самолет

Отказ за превоз

Авиопревозвачът може да откаже превозването на пътник или неговия багаж, в случай че е налице, или има основание, че ще бъде налице, някое от следните обстоятелства:

  • пътникът няма валидни документи за пътуване
  • пътникът не е заплатил дължимите цени за превоз, данъци или такси
  • необходимост от съобразяване с приложими национални или международни разпоредби
  • пътникът е отказал да премине проверката за сигурност
  • пътникът не се е явил в определеното от авиокомпанията време за да чекира багажа си 

  • пътникът е закъснял за  преминаване на митническа проверка и паспортен контрол
  • пътникът е извършил нарушение по време на предишен полет и превозвачът има основания да приеме, че това поведение ще се повтори отново
  • превозът на пътника или на неговия багаж застрашава или може да засегне безопасността, здравето и удобството на другите пътници или на екипажа на самолета
  • физическо или умствено състояние, при което е видимо, че пътникът се намира под въздействието на алкохол или упойващи вещества и представлява заплаха или риск за самия него, за пътниците, за екипажа, за самолета и за намиращия се в него багаж