Напускане на кораба

В края на круиза се спазват определени процедури  по разтоварването и освобождаването на багажа при напускане на кораба. В деня преди слизането необходимата информация се публикува и доставя в каютата ви с ежедневната програма. Има специален ред за слизане за пасажери, които са ограничени във времето за следващата си транспортна връзка. 

В края на круиза служители на митническите и имиграционни служби се качват на борда, за да разрешат слизането на пасажерите. Съгласно закона багажът се сваля от кораба преди слизането на пасажерите.


Получаването на багажа става на митницата. В деня преди слизането ще получите цветни етикети, които да прикрепите към багажа. Тези етикети трябва да съдържат лични данни (име и адрес) и да бъдат прикрепени към багажа, който се оставя пред вратата на каютата в нощта преди слизане. Багажът подлежи на щателна митническа  проверка. Възможно е да се наложи да бъде отворен пред властите. Всички документи и ценности ТРЯБВА да носите в ръчния си багаж.