Embraer-170

Самолет Embraer-170

Embraer-170Разположението на местата в самолет Embraer-170 са разпределени както е показано на схемата. Този модел разполага със следните места:

Първа класа (First Class)
6 седалки, които се разтягат. Ширината на седалката е 61 см.

Икономична Плюс класа (Economy Plus Class)
16 стандартни седалки, които се разтягат. Ширината на седалката е 46 см.

Икономична класа (Economy Class)
48 стандартни седалки, които се разтягат. Ширината на седалката е 46 см.

Това е само ориентировъчна схема. При различните авиокомпании може да се наблюдават известни разлики в броя и разположението на местата в самолета