Boeing 787-9

Самолет Boeing 787-9

Boeing 787-9

Разположението на местата в самолет Boeing 787-9 са разпределени както е показано на схемата. Този модел разполага със следните места:


Бизнес първа класа (Business First Class)
48 седалки, които се разтягат и превръщат в легла. Ширината на седалката е 56 см.

Икономична Плюс класа (Economy Plus Class)
88 стандартни седалки, които могат да се разтягат. Ширината на седалката е 44 см.

Икономична класа (Economy Class)
116 стандартни седалки, които могат да се разтягат. Ширината на седалката е 44 см.


Това е само ориентировъчна схема. При различните авиокомпании може да се наблюдават известни разлики в броя и разположението на местата в самолета.