Boeing 777-300ER

Самолет Boeing 777-300ER

Boeing 777-300ERРазположението на местата в самолет Boeing 777-300ER са разпределени както е показано на схемата. Този модел разполага със следните места:


Първа класа (First Class)
8 седалки, които изглеждат като затворени апартаменти. Ширината на седалката е 52 см.

Бизнес класа (Business Class)
42 седалки, които се разтягат и превръщат в легла. Ширина на седалката 52 см.

Икономична класа (Economy Class)
304 стандартни седалки. Ширината на седалката е 43 см.

Това е само ориентировъчна схема. При различните авиокомпании може да се наблюдават известни разлики в броя и разположението на местата в самолета.