Boeing 747-8

Самолет Boeing 747-8

Boeing 747-8Разположението на местата в самолет Boeing 747-8  са разпределени както е показано на схемата. Този самолет е на два етажа. Вторият етаж е обозначен на схемата с: Upper Deck. Този модел разполага със следните места на първия етаж:

Първа класа (First Class)
8 седалки, изглеждащи като отворен апартамент. Седалките се превръщат в легла. Ширината на седалката е 82 см.

Бизнес класа (Business Class)
60 седалки, които се разтягат и превръщат в легла. Ширината на седалката е 50 см.

Икономична класа (Economy Class)
262 стандартни седалки. Ширина на седалката 44 см.


Този модел разполага със следните места на втория етаж (Upper Deck):

Бизнес класа (Business Class)

32 седалки, които се разтягат и превръщат в легла. Ширината на седалката е 67 см.


Това е само ориентировъчна схема. При различните авиокомпании може да се наблюдават известни разлики в броя и разположението на местата в самолета.