Boeing 737-900ER

Самолет Boeing 737-900ER

Boeing 737-900ERРазположението на местата в самолет Boeing 737-900ER са разпределени както е показано на схемата. Този модел разполага със следните места:

Първа класа (First Class)
20 седалки, които се разтягат. Ширината на седалката е 53 см.

Комфортна плюс класа (Comfort Plus Class)
21 стандартни седалки. Ширина на седалката 44 см.

Икономична класа (Economy Class)
139 стандартни седалки. Ширината на седалката е 44 см.

Това е само ориентировъчна схема. При различните авиокомпании може да се наблюдават известни разлики в броя и разположението на местата в самолета.