Boeing 737-800

Самолет Boeing 737-800

Boeing 737-800 Разположението на местата в самолет Boeing 737-800 са разпределени както е показано на схемата. Този модел разполага със следните места:

Първа класа (First Class)
16 седалки, които се разтягат. Ширината на седалката е 53 см.

Икономична Плюс класа (Economy Plus Class)
48 стандартни седалки, които се разтягат. Ширина на седалката 44 см.

Икономична класа (Economy Class)
90 стандартни седалки, които се разтягат. Ширината на седалката е 44 см.

Това е само ориентировъчна схема. При различните авиокомпании може да се наблюдават известни разлики в броя и разположението на местата в самолета.